Publicēts: 2017-12-08 14:18:59 CET
Latvijas Gāze
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "Latvijas Gāze": Paziņojums par nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusa zaudēšanu

2017. gada 29. martā stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas Nacionālās drošības likumā, kā rezultātā Latvijas Gāze kā sadales sistēmas operators atbilda nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusam.

Ņemot vērā Latvijas Gāzes otrās reorganizācijas noslēgšanos un sadales sistēmas operatora nodalīšanu akciju sabiedrībā “Gaso” (turpmāk – GASO), kā arī ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtās dabasgāzes sadales licences zaudēšanu un tās piešķiršanu GASO, Latvijas Gāze paziņo par nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusa zaudēšanu no 2017. gada 7. decembra.

Saskaņā ar likuma prasībām turpmāk GASO akcionāriem (šobrīd vienīgais akcionārs ir Latvijas Gāze), akciju pircējiem un netiešas līdzdalības ieguvējiem būs jāsaņem Ministru kabineta atļauja līdzdalības iegūšanai, ja tā sasniegs 10%, vai patiesā labuma guvēja nomaiņai, ja līdzdalība sasniedz 25%. 

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv