Offentliggjort: 2017-12-07 13:51:18 CET
ALK-Abelló
Ledende medarbejderes transaktioner

Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

København, 2017-12-07 13:51 CET --  

 

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Lene Skole
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
B-aktier
 
DK0060027142
b) Transaktionens art Køb af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    440.925 DKK 600
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
            600 stk.
      440.925 DKK
e) Dato for transaktionen 2017-12-07
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen

  

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Steen Riisgaard
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
B-aktier
 
DK0060027142
b) Transaktionens art Køb af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    742.920 DKK 1.000
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
          1.000 stk.
      742.920 DKK
e) Dato for transaktionen 2017-12-07
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen

  
ALK-Abelló A/S
 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525 


FM_37_17DK_07122017.pdf