Offentliggjort: 2017-12-04 08:42:44 CET
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 66.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 3. juli 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 29. december 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,45% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 39.2017 af d. 3. juli 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 3. juli 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.27-november-2017                  44.566                    77,00               3.431.362  
106: 27-november-2017                       300                    74,50                    22.350  
107: 28-november-2017                       394                    75,00                    29.550  
108: 29-november-2017                       430                    75,00                    32.250  
109: 30-november-2017                       422                    75,50                    31.861  
110: 01-december-2017                       386                    75,00                    28.950  
Akkumuleret under programmet                  46.498                    76,91               3.576.323  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 113.301 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 2,92% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 11.423.677 dog maksimalt 178.502 stk. aktier under programmet.

 

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


AS_66_2017_Aktietilbagekøb_041217.pdf
SCD.XLSX