Paskelbta: 2017-11-30 11:00:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

AB Linas Agro Group pranešimas apie 2017–2018 finansinių metų 3 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2017-11-30 11:00 CET --  

AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2017–2018 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2017–2018 finansinių metų 3 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

 

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_3_men_2017_2018_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos pranesimas.pdf
LNA_2017-2018_IFRS_3 men_LT.pdf
LNA_3_men_2017_2018_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf