Publicēts: 2017-11-22 11:54:23 CET
Latvijas Gāze
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "Latvijas Gāze": Paziņojums par AS "Gaso" nodibināšanu

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" informē, ka 2017. gada novembrī 22. tā ir nodibinājusi sadales sistēmas operatoru - meitasuzņēmumu akciju sabiedrību "Gaso". Plānots, ka AS "Gaso" savu darbību uzsāks 2017. gada 1. decembrī.

Pielikumā Dibināšanas lēmums un Statūti, savukārt ievēlēto valdes locekļu CV atrodami šeit: http://www.lg.lv/?id=3408&lang=lat

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel.: + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


GASO_Statuti.pdf
2017.11.22_GASO_Dibinasanas_lemums.pdf