Publicēts: 2017-11-15 15:24:10 CET
Latvijas Gāze
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "Latvijas Gāze": Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2017. gada trešo ceturksni

2017. gada deviņos mēnešos Latvijas Gāze, aktīvi darbojoties gan kā dabasgāzes mazumtirgotājs, gan attīstot sevi kā vairumtirgotāju, pārdevusi kopā 10 961 MWh dabasgāzes, kas ir par 12,9% vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijas Gāzes neto apgrozījums sasniedza 245,4 milj. EUR, neto peļņa 17,5 milj. EUR.

Latvijas Gāze par savu prioritāti izvirza drošību. 2017.gada deviņos mēnešos Latvijas Gāze gan sadales sistēmas uzturēšanā, gan klientu apkalpošanas aktivitātēs kopā investēja 5,2 milj. EUR.

2017. gada trešais ceturksnis ir pēdējais, kurā Latvijas Gāze darbojās kā integrēts dabasgāzes sadales sistēmas operators un dabasgāzes tirgotājs. Lai izpildītu Enerģētikas likuma prasības, 2017. gadā tika uzsākts dabasgāzes sadales sistēmas operatora un dabasgāzes tirgotāja nodalīšanas process, kuru ir plānots pabeigt 2017. gada decembrī. Sadales sistēmas operators tiks nodalīts meitasuzņēmumā, tādējādi saglabājot vertikāli integrētu grupu. Sadales sistēma operatora nosaukums būs AS “Gaso”.

Latvijas Gāzes auditētos finanšu pārskatus par 2017. gadu plānots publicēt 2018. gada 27. aprīlī.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017_9_menesi.pdf