Offentliggjort: 2017-11-13 09:57:18 CET
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 61.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 3. juli 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 29. december 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,45% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 39.2017 af d. 3. juli 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 3. juli 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.06-november-2017                  41.808                    77,15               3.225.506  
                          -                           -                            -    
                          -                           -                            -    
                          -                           -                            -    
94: 09-november-2017                       177                    74,50                    13.187  
95: 10-november-2017                       227                    74,50                    16.912  
Akkumuleret under programmet                  42.212                    77,13               3.255.604  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 109.015 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 2,81% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 11.744.396 dog maksimalt 182.788 stk. aktier under programmet.

 

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


AS_61_2017_Aktietilbagekøb_131117.pdf
SCD.XLSX