Avaldatud: 2017-11-10 16:31:07 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiate avaliku pakkumise esmased tulemused

Tallinn, Eesti, 2017-11-10 16:31 CET --  

EfTEN Real Estate Fund III AS (registrikood 12864036, aadress A. Lauteri tn 5, 10114 Tallinn) kuulutas 30.10.2017 välja 337 272 uue lihtaktsia avaliku pakkumise.                                                           

Aktsiate märkimisperiood algas 30. oktoobril 2017 ja lõppes 10. novembril 2017.

Kokku märgiti märkimisperioodil 1 502 930 aktsiat, kogu rahalises mahus 21 041 020 eurot. Kokku esitati 1 833 märkimiskorraldust. Fondivalitseja EfTEN Capital AS märkis temale suunatult pakutud 87 272 aktsiat ja täitis sellega valitsemislepingust tuleneva kohustuse fondi ees.                                           

250 000 uut aktsiat, mida pakuti avalikult kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, märgiti üle 5,7 kordselt.

Aktsiate jaotus kinnitatakse 14. novembril 2017 või sellele lähedasel kuupäeval.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.