Publicēts: 2017-11-06 09:38:03 CET
Latvijas Gāze
Finanšu kalendārs

AS "Latvijas Gāze" finanšu pārskatu publicēšanas datumi

2017. gada 9 mēnešu pārskats tiks publicēts 15. novembrī.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv