Offentliggjort: 2017-11-06 08:41:15 CET
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 60.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 3. juli 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 29. december 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,45% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 39.2017 af d. 3. juli 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 3. juli 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.30-oktober-2017                  41.023                    77,18               3.166.002  
86: 30-oktober-2017                       162                    76,00                    12.312  
87: 31-oktober-2017                       167                    76,00                    12.692  
88: 01-november-2017                       144                    76,00                    10.944  
89: 02-november-2017                       145                    75,50                    10.948  
90: 03-november-2017                       167                    75,50                    12.609  
Akkumuleret under programmet                  41.808                    77,15               3.225.506  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 108.611 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 2,80% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 11.774.494 dog maksimalt 183.192 stk. aktier under programmet.

 

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


SCD.XLSX
AS_60_2017_Aktietilbagekøb_061117.pdf