Publicēts: 2017-11-01 15:05:58 CET
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Latvijas Gāze": Papildināti akcionāru sapulces lēmumu projekti

Papildināts lēmumu projektu 4. punkts, norādot atlīdzības apmēru.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017.gada 16.novembrī AS „Latvijas Gāze” telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 12:00. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 11.30.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel.: + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017.11.16_Lemumu_projekti_Papildinati.pdf