Offentliggjort: 2017-10-30 08:54:49 CET
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 59.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 3. juli 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 29. december 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,45% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 39.2017 af d. 3. juli 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 3. juli 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.23-oktober-2017                  40.052                    77,21               3.092.311  
81: 23-oktober-2017                       229                    76,00                    17.404  
82: 24-oktober-2017                       222                    76,00                    16.872  
83: 25-oktober-2017                       209                    75,50                    15.780  
84: 26-oktober-2017                       112                    76,00                      8.512  
85: 27-oktober-2017                       199                    76,00                    15.124  
Akkumuleret under programmet                  41.023                    77,18               3.166.002  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 107.826 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 2,78% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 11.833.998 dog maksimalt 183.977 stk. aktier under programmet.

 

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


SCD.XLSX
AS_59_2017_Aktietilbagekøb_301017.pdf