Avaldatud: 2017-10-30 06:00:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise teade

Tallinn, Eesti, 2017-10-30 06:00 CET --  

EfTEN Real Estate Fund III AS (registrikood 12864036, aadress A. Lauteri tn 5, 10114 Tallinn) kuulutab 18.10.2017 nõukogu otsuse alusel välja aktsiate avaliku pakkumise.

Aktsiate pakkumine

EfTEN Real Estate Fund III AS pakub kuni 337 272 uut fondi lihtaktsiat, millest 87 272 uut aktsiat pakutakse suunatult fondi fondivalitsejale - EfTEN Capital AS-le ja 250 000 uut aktsiat kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis kooskõlas aktsiate avaliku pakkumise prospektiga. Märgitavate aktsiate miinimum- ja maksimumarvu ei ole kehtestatud. Olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus välistati 27.09.2017 fondi aktsionäride üldkoosoleku otsusega, mis ei piira ega välista olemasolevate aktsionäride õigust uusi aktsiaid märkida. Olemasolevaid aktsiaid pakkumise käigus ei müüda.

Iga uue aktsia pakkumishind on 14 eurot, millest 10 eurot on aktsia nimiväärtus ja 4 eurot ülekurss.

Märkimiskorraldusi saab märkimisperioodi jooksul esitada läbi Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohaldurite. Märkimiskorraldus peab sisaldama järgmiseid andmeid: 

Väärtpaberikonto omanik: Investori nimi
Väärtpaberikonto: Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur: Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber: EfTEN Real Estate Fund III aktsia täiendav 4
ISIN kood: EE3804127241
Väärtpaberite arv: Pakutavate aktsiate arv, mida investor soovib märkida
Hind (aktsia kohta): 14,00 eurot
Tehingu hind: Pakutavate aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna pakutavate aktsiate hinnaga
Tehingu vastaspool: EfTEN Real Estate Fund III AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99102006845
Tehingu vastaspoole kontohaldur: Swedbank AS
Tehingu väärtuspäev: 17.11.2017
Tehingu liik: „ost“
Tehingu arveldamine: „makse vastu“

Pakkumises osalemiseks saab Märkimiskorraldusi esitada üksnes eurodes ning pakkumises osaleja kannab kõik märkimiskorralduse esitamisega seotud kulud või maksmisele kuuluvad tasud.

 

Aktsiate pakkumise ajakava on järgmine:

30.10.2017 Aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamine
30.10.2017 kell 09:00 (EET) Aktsiate märkimisperioodi algus
10.11.2017 kell 16.00 (EET) Aktsiate märkimisperioodi lõpp
14.11.207 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate jaotuse kinnitamine
17.11.2017 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
27.11.2017 või sellele lähedane kuupäev Eeldatav aktsiakapitali suurendamine
01.12.2017 või sellele lähedane kuupäev Eeldatav aktsiate noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas)

 

Aktsiate noteerimise ja kauplemisele võtmine

EfTEN Real Estate Fund III AS on esitanud taotluse kõikide aktsiate (st nii pakutavad aktsiad kui olemasolevad aktsiad) noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Kuigi EfTEN Real Estate Fund III AS teeb kõik jõupingutused aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa EfTEN Real Estate Fund III AS aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt on kättesaadav EfTEN Real Estate Fund III AS-i asukohas Tallinn, A. Lauteri 5 (III korrus) ning elektrooniliselt fondi kodulehel aadressil www.eref.ee ja Finantsinspektsiooni kodulehel aadressil www.fi.ee.
Prospekt on lisaks eelnevale lisatud ka käesoleva börsiteate manusesse. 

Enne EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiatesse investeerimist palume tutvuda prospektiga tervikuna.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Prospekt ja lisad (EfTEN Real Estate Fund III AS) 23.10.2017.pdf