Offentliggjort: 2017-10-25 15:05:00 CEST
SmallCap Danmark, Investeringsforening
Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Børsmeddelelse nr. 13.2017, Delårsrapport 1-3. kvartal 2017

Investeringsforeningen SmallCap Danmarks bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt foreningens delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2017, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • I perioden 1-3. kvartal 2017 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et resultat på 13,5 mio. kr. (1-3. kvartal 2016: 3,2 mio. kr.). Resultatet svarer til et afkast på 11,5% (1-3. kvartal 2016: 2,9%). OMXCXC20 indekset steg 16,0% (1-3. kvartal 2016: 5,3%). Foreningen underperformede således det danske indeks for små og mellemstore aktier med 4,5%-point.
  • I 3. kvartal 2017 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et resultat på 1,8 mio. kr. (3. kvartal 2016: 8,3 mio. kr.). Resultatet svarer til et afkast på 1,4% (3. kvartal 2016: 7,4%). OMXCXC20 indekset steg 4,3% (3. kvartal 2016: 10,1%). Foreningen underperformede således det danske indeks for små og mellemstore aktier med 2,9%-point.
  • De 5 største positive bidragsydere til resultatet for 1-3. kvartal 2017 var Vitrolife (2,7 mio. kr.), DSV (2,0 mio. kr.), Brdr. Hartmann (1,6 mio. kr.), FLSmidth (1,4 mio. kr.) og Alm Brand (1,3 mio. kr.). Samlet bidrog de pågældende investeringer med 9,0 mio. kr.
  • Pr. 30. september 2017 udgjorde medlemmernes formue 129,3 mio. kr. mod 117,2 mio. kr. ultimo 2016. Det svarer til en indre værdi på 14.419 kr. pr. investeringsbevis (ultimo 2016: 12.927 kr. pr. bevis).
  • Forventningerne til 2017 er uændrede. Inflationen er fortsat meget lav, hvilket giver forventning om en stille og rolig stramning af pengepolitikken, der ikke for alvor bremser virksomhedernes positive indtjeningsudvikling. Indtjeningsvæksten er en afgørende faktor for fortsatte kursstigninger. Det synes derfor fortsat fornuftigt med en betydelig eksponering i aktier. Vi vurderer fortsat, at small og midcap aktierne har det største potentiale, da disse selskaber typisk får størst glæde af et økonomisk opsving.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SmallCap Danmark

 

Niels Roth Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen Direktør

 

 


IF_13_2017_Delårsrapport3Q17_251017.pdf