Publicēts: 2017-10-19 13:25:39 CEST
Latvijas Gāze
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "Latvijas Gāze": Paziņojums par AS "Gaso" dibināšanas sapulces norisi

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Gaso” dibināšanas sapulce notiks 2017. gada 22. novembrī AS „Latvijas Gāze” telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00.

AS "Latvijas Gāze" akcionāru ievērībai!
AS "Latvijas Gāze" ir vienīgais AS "Gaso" dibinātājs, līdz ar to AS "Gaso" dibināšanas sapulce notiks ar vienīgā AS "Gaso" akcionāra - AS "Latvijas Gāze" līdzdalību.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel.: + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017.11.22_GASO_Statuti_PROJEKTS.pdf
2017.11.22_Pazinojums.pdf
2017.11.22_GASO_Dibinasanas_lemums_PROJEKTS.pdf