Publicēts: 2017-10-13 13:16:35 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze": Paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde paziņo, ka tā papildina 2017. gada 16. novembra ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtību ar trim jautājumiem: "3. Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izlietošana”; "4. Ārkārtas piemaksa par Padomes un Revīzijas komitejas locekļu darbu AS "Latvijas Gāze" reorganizācijas nodrošināšanā“ un "5. Statūtu grozījumi”.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017.gada 16.novembrī AS „Latvijas Gāze” telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 12:00. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 11.30.

Pielikumā CV par kandidātiem, kuri nedarbojas tagadējā Padomē.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel.: + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017.11.16_Lemumu_projekti.pdf
David_Stephen_Harrison.pdf
2017.11.16_Papildinata_darba_kartiba.pdf
Nikolay_Dubik_LV.pdf