Offentliggjort: 2017-10-09 09:45:05 CEST
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 55.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 3. juli 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 29. december 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,45% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 39.2017 af d. 3. juli 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 3. juli 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.02-oktober-2017                  36.385                    77,28               2.811.901  
66: 02-oktober-2017                       321                    76,50                    24.557  
67: 03-oktober-2017                       305                    76,50                    23.333  
68: 04-oktober-2017                       295                    76,50                    22.568  
                          -                           -                            -    
70: 06-oktober-2017                       305                    76,00                    23.180  
Akkumuleret under programmet                  37.611                    77,25               2.905.537  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 104.414 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 2,69% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 12.094.463 dog maksimalt 187.389 stk. aktier under programmet.

   

 

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


SCD.XLSX
AS_55_2017_Aktietilbagekøb_091017.pdf