Offentliggjort: 2017-10-02 13:24:42 CEST
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 54.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 3. juli 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 29. december 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,45% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 39.2017 af d. 3. juli 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 3. juli 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.25-september-2017                  34.248                    77,33               2.648.564  
61: 25-september-2017                       617                    77,00                    47.509  
62: 26-september-2017                       615                    76,50                    47.048  
63: 27-september-2017                       561                    76,00                    42.636  
                          -                           -                            -    
65: 29-september-2017                       344                    76,00                    26.144  
Akkumuleret under programmet                  36.385                    77,28               2.811.901  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 103.188 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 2,66% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 12.188.099 dog maksimalt 188.615 stk. aktier under programmet.

   

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


AS_54_2017_Aktietilbagekøb_021017.pdf
SCD.XLSX