Offentliggjort: 2017-09-25 08:27:56 CEST
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 53.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 3. juli 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 29. december 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,45% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 39.2017 af d. 3. juli 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 3. juli 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.18-september-2017                  32.925                    77,35               2.546.748  
56: 18-september-2017                       110                    76,50                      8.415  
                          -                           -                            -    
                          -                           -                            -    
59: 21-september-2017                       597                    77,00                    45.969  
60: 22-september-2017                       616                    77,00                    47.432  
Akkumuleret under programmet                  34.248                    77,33               2.648.564  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 101.051 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 2,61% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 12.351.436 dog maksimalt 190.752 stk. aktier under programmet.

   

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


AS_53_2017_Aktietilbagekøb_250917.pdf
SCD.XLSX