Offentliggjort: 2017-09-18 15:06:37 CEST
Strategic Investments A/S
Forløb af generalforsamling

Meddelelse nr. 42/2017: Forløb af ordinær generalforsamling

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdt mandag d. 18. september 2017 kl. 15.00 ekstraordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 40/2017 af d. 23. august 2017.

Bestyrelsen udpegede advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab som dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidig varslet og beslutnings­dygtig.

Dagsordenspunkt 1, Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Peter Ott blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Samtidigt fratrådte Kim H. Mikkelsen.

Efter general­forsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Lars Stoltze som formand.

Dagsordenspunkt 2, Fastsættelse af bestyrelseshonorarer for 2017

Bestyrelsens indstilling om at alle bestyrelsesmedlemmer for 2017 honoreres med DKK 100.000 pr. medlem blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 3, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

 

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

 

 

 

Bestyrelsen

 


SI 42 2017 Forløb EGM.pdf