Publicēts: 2017-09-13 15:40:10 CEST
VIA SMS group
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

VIA SMS Group maina juridisko formu uz AS

VIA SMS Group reorganizācija ir pabeigta un rezultējusies ar uzņēmuma juridiskās formas maiņu. Sākot ar 07.09.2017., uzņēmuma juridiskā forma ir AS (akciju sabiedrība). Reorganizācija tika veikta, lai veicinātu biznesa procesu efektivitāti un uzlabotu uzņēmuma pārvaldību.

Vairāk informācijas par uzņēmuma strukturālajām pārmaiņām var iegūt, sazinoties ar uzņēmuma Juridiskā departamenta vadītāju Daigu Muižnieci (daiga.muizniece@viasmsgroup.com) vai finanšu direktoru Jāni Urtānu (janis.urtans@viasmsgroup.com).

         Jānis Urtāns
         Chief Financial Officer
         SIA VIA SMS Group
         Phone: +371 67212412
         E-mail: janis.urtans@viasmsgroup.com