Publicēts: 2017-09-11 10:00:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Atgādinājums: Paziņojums par norēķinu brīvdienām Baltijas tirgos

No 2017. gada 14. līdz 18. septembrim dati no pašreizējām Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Centrālo depozitāriju sistēmām tiks pārvietoti uz TARGET2-Securities (T2S) platformu un vienoto vērtspapīru norēķinu un reģistrēšanas sistēmu, kas tiks ieviesta visos trīs Baltijas vērtspapīru tirgos.

 

Ar šo paziņojumu Baltijas centrālie depozitāriji informē biržu biedrus, emitentus, depozitāriju dalībniekus un pārējos tirgū iesaistītos dalībniekus par sekojošo:

·         2017. gada 15. septembris (piektdiena) tiks pasludināta par tehnisko brīvdienu, kad netiks veikti norēķini;

·         2017. gada 18. septembris (pirmdiena) tiks pasludināta par norēķinu brīvdienu Baltijas biržu darījumiem.

Ņemot vērā, ka gan piektdiena (15. septembris), gan pirmdiena (18. septembris) būs norēķinu brīvdienas automātiski savietotiem darījumiem, kas noslēgti uzdevumu grāmatā Biržas tirdzniecības sistēmā ar norēķinu ciklu T+2, tādējādi tiks noteikti sekojoši norēķinu datumi:

·         Darījumiem, kas tiks noslēgti 2017. gada 13. septembrī, darījumu norēķinu datums būs 2017. gada 19. septembris;

·         Darījumiem, kas tiks noslēgti 2017. gada 14., 15. un 18. septembrī, norēķinu datums būs 2017. gada 20. septembris.

Baltijas centrālo depozitāriju dalībnieki nav izteikuši iebildumus pret  migrācijas nedēļas nogales plānu, līdz ar to Baltijas centrālie depozitāriji ir informējuši Baltijas finanšu tirgu kompetentās iestādes 2017. gada 16. maijā  par plānotajām norēķinu brīvdienām.

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.