Publicēts: 2017-08-30 14:38:34 CEST
AgroCredit Latvia
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

SIA "AgroCredit Latvia" nerevidētais starpperioda pārskats par 2017.gada 1. pusgadu

Mārupe, Latvija, 2017-08-30 14:38 CEST -- SIA AgroCredit Latvia publicē 2017.gada 1.pusgada finanšu pārskatu.

2017.gada 1.pusgadā uzņēmums saglabājis mērenus izaugsmes tempus, audzējot kopējos procentu ieņēmumus par 15% un tīro peļņu par 25% salīdzinot ar attiecīgo periodu pagājušajā gadā. Tāpat gada laikā kopējie uzņēmuma aktīvi pieauguši par 33%.

Uzņēmums izsniedz aizdevumus lauksaimniekiem, galvenokārt piedāvājot sezonas finansējumu graudkopjiem. Kreditēšanas politika tiek uzturēta nemainīgi konservatīvā līmenī, kas ļauj nodrošināt augstas kvalitātes debitoru portfeli un zemu finanšu riska pakāpi.

2017.gada otrajā pusgadā būtiskas izmaiņas uzņēmuma darbībā netiek plānotas.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         Tel. 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


AgroCredit Latvia parskats 2017pusgads.pdf