Offentliggjort: 2017-08-21 17:20:33 CEST
Strategic Investments A/S
Ændring ledelse/revision

Meddelelse nr. 39/2017: Ny direktør for Strategic Investments A/S

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har d.d. ansat Jens Black som ny direktør pr. 1. september 2017, hvor han afløser selskabets hidtidige direktør Kim Mikkelsen.

Jens Black er 39 år og har siden 2006 arbejdet som senior equity trader hos Saxo Bank.

Bestyrelsesformand Lars Stoltze udtaler: ”Vi er rigtig glade for den indsats Kim har ydet i selskabets opstartsfase. Strategic Investments A/S har nu opbygget en mere end tre årig track record der validerer investeringskonceptets bæredygtighed.

Vi har i Jens fundet en ny, meget kompetent direktør. I bestyrelsen ser vi med fortrøstning frem til at Jens kan bygge videre på de opnåede resultater samt udbygge selskabets kapitalgrundlag og forretningsomfang.”

Direktør Kim Mikkelsen udtaler: ”Jeg har af familiemæssige årsager valgt at flytte til udlandet og kan derfor desværre ikke længere varetage de opgaver jeg hidtil har udført for selskabet.

Vi har med et afkast på 85% siden vores start og frem til seneste offentliggjorte indre værdi (svarende til 17% p.a.), dokumenteret Strategic Investments A/S’s værdi. Jeg har kendt Jens igennem en længere årrække og føler mig overbevist om, at selskabet under Jens’ ledelse kan fortsætte den positive udvikling.

Ledelsesskiftet får således ingen konsekvens for mit betydelige ejermæssige engagement i Strategic Investments A/S.”

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets bestyrelses­formand Lars Stoltze på telefon +45 33 19 37 86.

 

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

 

Bestyrelsen


SI_39_2017_Ledelseskifte_210817.pdf