Publicēts: 2017-08-16 14:13:58 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Latvijas Gāze": Akcionāru sapulces videoieraksts

AS "Latvijas Gāze" 2017. gada 15. augusta Ārkārtas akcionāru sapulce - valdes priekšsēdētāja Aigara Kalvīša prezentācija par uzņēmuma reorganizāciju un balsojumi.

Video atrodams šeit:
http://www.lg.lv/?id=3412&lang=lat

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv