Publicēts: 2017-08-15 12:50:29 CEST
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS "Latvijas Gāze": Informācija par padomes vadību

Latvijas Gāzes 2017. gada 15. augusta Padomes sēdē par Padomes vadītāju tika ievēlēts Kirils Seļezņovs un par vietniekiem Juris Savickis un Olivers Gīze.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv