Publicēts: 2017-08-15 12:48:56 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Latvijas Gāze": Akcionāri pieņem reorganizācijas lēmumu

2017. gada 15. augusta ārkārtas akcionāru sapulcē akcionāri pieņēma reorganizācijas lēmumu. Atbilstoši šim lēmumam no Latvijas Gāzes tiks nodalīts sadales pakalpojumu operators AS "Gaso", kas būs Latvijas Gāzes meitasuzņēmums.

AS "Gaso" tiks dibināts gada beigās. Latvijas Gāze kā dibinātājs iepazīstinās savus akcionārus ar AS "Gaso" statūtiem vismaz mēnesi pirms dibināšanas.

Sapulcē tika arī pārvēlēta Latvijas Gāzes padome, ievēlot divus locekļus, kas līdz šim nedarbojās uzņēmuma padomē - Matiasu Kolenbahu un Viktoru Valovu. 

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017.08.15_Lemumi.pdf