Publicēts: 2017-08-14 10:08:37 CEST
Latvijas Gāze
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "Latvijas Gāze": Latvijas Gāze un tās vadošie akcionāri noslēdz akcionāru līgumu

Saskaņā ar Eiropas Savienības regulējuma un Enerģētikas likuma prasībām Latvijas Gāzei ir jāveic sadales pakalpojumu nodalīšana no dabasgāzes tirdzniecības. Ņemot vērā to, ka šīs prasības būtībā attiecas uz akcionāriem ar būtisku līdzdalību, Latvijas Gāze un tās vadošie akcionāri ir noslēguši akcionāru līgumu par šo akcionāru pirmpirkuma tiesībām uz nodalāmā sadales pakalpojumu uzņēmuma akcijām un šo akcionāru pārstāvniecības tiesībām sadales uzņēmuma pārvaldes institūcijās.

Plānots, ka lēmums par Latvijas Gāzes sadalīšanu tiks pieņemts 2017. gada 15. augustā, bet sadales sistēmas operators AS "Gaso" tiks nodibināts līdz gada beigām. AS "Gaso" dibināšanas brīdī būs 100% Latvijas Gāzes meitasuzņēmums.

Latvijas Gāze ir integrēts dabasgāzes tirdzniecības un sadales pakalpojumu uzņēmums. Saskaņā ar Eiropas Savienības un Enerģētikas likuma prasībām līdz 2018. gada 1. janvārim Latvijas Gāzei ir jānodala sadales pakalpojumi un tirdzniecība. Savukārt 2017. gada janvārī noslēdzās pirmais reorganizācijas posms, nodalot uzglabāšanas un pārvades pakalpojumus uzņēmumā Conexus Baltic Grid.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv