Publicēts: 2017-08-14 10:06:39 CEST
Latvijas Gāze
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "Latvijas Gāze": Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2017. gada pirmo pusgadu

Latvijas Gāze publicē savus pirmos starpperiodu pārskatus, darbojoties kā integrēts dabasgāzes sadales sistēmas operators un dabasgāzes tirgotājs.

2017. gada pirmajā pusgadā Latvijas Gāze, saglabājot tirdzniecības apjomu iepriekšējā gada līmenī, Latvijā un kaimiņvalstīs ir pārdevusi 7 668 MWh (730 milj. m3) dabasgāzes. Latvijas Gāzes neto apgrozījums pirmajā pusgadā bija 177,3 milj. EUR, neto peļņa 14.1 milj. EUR. Salīdzinot ar attiecīgo laika periodu gadu iepriekš, apgrozījums krities par 2,5 %, kas skaidrojams ar zemāku dabasgāzes tirdzniecības cenu 2017. gada sākumā, aktīvajā apkures posmā.

Papildus, lai izpildītu Enerģētikas likuma prasības, tiek turpināts dabasgāzes sadales sistēmas operatora un dabasgāzes tirgotāja nodalīšanas process, kuru plānots pabeigt līdz 2018. gada 1. janvārim.

Latvijas Gāzes nerevidētos saīsinātos finanšu pārskatus par 2017. gada pirmajiem 9 mēnešiem plānots publicēt 2017. gada 28. novembrī.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017_6_menesi.pdf