Offentliggjort: 2017-08-07 09:00:45 CEST
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 45.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 3. juli 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 29. december 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,45% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 39.2017 af d. 3. juli 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 3. juli 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.31-juli-2017                  11.395                    77,53                  883.478  
21: 31-juli-2017                       621                    77,00                    47.817  
22: 01-august-2017                       509                    77,50                    39.448  
23: 02-august-2017                       539                    77,50                    41.773  
                          -                           -                            -    
25: 04-august-2017                       564                    77,00                    43.428  
Akkumuleret under programmet                  13.628                    77,48               1.055.943  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 330.431 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 8,01% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 13.944.057 dog maksimalt 211.372 stk. aktier under programmet.

 

 

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


AS_45_2017_Aktietilbagekøb_070817.pdf
SCD.XLSX