Paskelbta: 2017-08-03 11:58:27 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2017 m. rugpjūčio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2017-08-03 11:58 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2017 m. rugpjūčio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,4328 0,9096 114,1289 344827,9323
INVL Rusijos TOP20 subfondas 27,4621 84,468 545,0769 339701,8556
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,4934 2,4695 168,2736 793317,1488
INVL Baltijos fondas 39,6323 13797,86102 473,1381 418659,017821

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com