Publicēts: 2017-08-01 13:50:36 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze": Papildināti akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti papildināti ar akcionāru izvirzītajiem Padomes locekļu kandidātiem. Pielikumā CV par kandidātiem, kuri nedarbojas tagadējā Padomē.

Latvijas Gāzes ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017.gada 15.augustā Latvijas Gāzes telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 11:00. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 10.30.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel.: + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017.08.15_Lemumu_projekti_papildinati.pdf
2017_Sadalisanas_bilance.pdf
Viktor_Valov.pdf
Matthias_Kohlenbach.pdf