Paskelbta: 2017-07-28 11:14:12 CEST
AB „East West Agro“
Tarpinė informacija

AB East West Agro 2017 m. I pusmečio ataskaita

Kaunas, Lietuva, 2017-07-28 11:14 CEST --  

AB East West Agro pateikia 2017 metų I pusmečio tarpinį neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

         Vykdomasis direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt
         +370 37 262318


AB East West Agro 2017 I pusmečio ataskaita.pdf