Offentliggjort: 2017-07-24 09:49:22 CEST
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 43.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 3. juli 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 29. december 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,45% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 39.2017 af d. 3. juli 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 3. juli 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.17-juli-2017                    5.619                    77,04                  432.867  
11: 17-juli-2017                       622                    78,50                    48.827  
12: 18-juli-2017                       663                    77,50                    51.383  
13: 19-juli-2017                       657                    78,09                    51.303  
14: 20-juli-2017                       666                    79,00                    52.614  
15: 21-juli-2017                       655                    78,50                    51.418  
Akkumuleret under programmet                    8.882                    77,51                  688.411  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 325.685 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 7,90% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 14.311.589 dog maksimalt 216.118 stk. aktier under programmet.

   

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


SCD.XLSX
AS_43_2017_Aktietilbagekøb_240717.pdf