Paskelbta: 2017-07-20 07:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

„Telia Lietuva“ 2017 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir konsoliduotą tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 dieną. 

2017 m. antrasis ketvirtis:
- Bendros pajamos sudarė 94,6 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. antrojo ketvirčio pajamomis – 84,2 mln. eurų, padidėjo 12,4 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2016 m. antrojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 29,1 mln. eurų, padidėjo 0,3 proc. ir siekė 29,2 mln. eurų.

2017 m. pirmasis pusmetis:
- Bendros pajamos sudarė 179,9 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. pirmojo pusmečio pajamomis – 166,7 mln. eurų, padidėjo 7,9 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, buvo beveik tokia pati kaip prieš metus ir sudarė 58,4 mln. eurų (2016 m. – 58,3 mln. eurų).
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 15,8 mln. eurų (prieš metus – 20,8 mln. eurų).

Vadovybės komentaras:
2017 m. vasario 1 d. buvo baigtas įmonių reorganizavimas – „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“ prijungtos prie Bendrovės, ir mes turime pirmuosius penkis mėnesius, kai Bendrovė nauju „Telia Lietuva“ pavadinimu siūlo platų fiksuotojo ir mobiliojo ryšio, papildytų IT kompetencija, paslaugų spektrą iš vienų rankų. 

2017 m. antrąjį ketvirtį Bendrovė ruošėsi tarptinklinių mokesčių suvienodinimui Europos Sąjungoje nuo 2017 m. birželio 15 dienos. Tądien Bendrovės pasiūlė naujus mobiliojo ryšio planus, kurie klientams, keliaujantiems Europos Sąjungoje, leidžia naudotis paslaugomis tomis pačiomis kainomis kaip Lietuvoje tik su tam tikrais ES nustatytais apribojimais ir remiantis sąžiningo vartojimo politika. Be to, dalis planų turi įskaičiuotą kelionių draudimą. Daugelyje klientams naujai siūlomų paketų mobiliųjų duomenų kiekis padidėjo nuo 25 iki 400 proc., o mobiliųjų duomenų kaina už 1 GB sumažėjo iki 23 procentų. 

Ruošdamasi artėjančiai 5G ir daiktų interneto erai, „Telia Lietuva“ penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įrengė „4.5G / LTE Advanced Pro“ bazines stotis ir pradėjo IP tinklo įrangos keitimo projektą. Bendrovė toliau investavo į šviesolaidinį ir 4G tinklus: 1786 bazinės stotys užtikrina plačiausią 4G tinklo aprėptį ir didžiausią vidutinę 40 Mb/s spartą. 

Bendros 2017 m. pirmojo pusmečio investicijos siekė 26,9 mln. eurų ir, palyginti su investicijomis prieš metus – 23,5 mln. eurų, padidėjo 14,5 procento. 

Nepaisant stiprios konkurencijos ir rinkos įsisotinimo, naujų klientų skaičius per metus toliau augo:
- Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 12,1 proc. – iki 199 tūkst.,
- Šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 7,9 proc. – iki 255 tūkst.,
- Reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 4,5 proc. – iki 1040 tūkstančių. 

Didesnis klientų skaičius ir augantis mobiliųjų duomenų vartojimas (per metus padidėjo 1,7 karto) kartu su nemažėjančia paklausa įrangai (pardavimo pajamos padidėjo 18,7 proc.) ir didesnėmis pajamomis iš tinklų sujungimo paslaugų lėmė tai, kad bendros pajamos per 2017 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 7,9 proc.:
- Pajamos iš TV paslaugų padidėjo 12,5 proc.,
- Pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 7,3 proc.,
- Pajamos iš plačiajuosčio interneto paslaugų padidėjo 3,4 procento.

Nors pajamos padidėjo, tačiau dėl didesnės tinklų sujungimo ir įrangos įsigijimo savikainos bei didesnių su darbuotojais susijusių (atlyginimai padidėjo 2017 m. antrąjį ketvirtį) ir rinkodaros (prekės ženklo keitimas 2017 m. pirmąjį ketvirtį) sąnaudų, 2017 m. antrojo ketvirčio ir pirmojo pusmečio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, buvo beveik tokios pat kaip prieš metus. 

2017 m. Bendrovė gražino 37,5 mln. eurų ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos, kuri buvo paimta „Omnitel“ įsigijimui finansuoti, o taip pat pasinaudojo galimybe perfinansuoti „Telia Company“ paskolą, anksčiau suteiktą „Omnitel“, ir su bankais pasirašė sutartį dėl 5 metų trukmės 60 mln. eurų paskolos. 

Vadovaudamasi akcininkų susirinkimo sprendimu, Bendrovė gegužę išmokėjo 0,03 euro dividendų vienai akcijai už 2016 metus (iš viso 17,5 mln. eurų). 

PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir konsoliduotas tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 dieną.
- Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2017 m. 6 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.

 

         Darius Džiaugys,
         Ryšių su investuotojais vadovas,
         tel. (8 5) 236 7878


2017_6_menesiu_finansines_ataskaitos_ir_tarpinis_pranešimas.pdf
2017_6_menesiu_rezultatai.pdf