Offentliggjort: 2017-07-17 11:25:00 CEST
SmallCap Danmark, Investeringsforening
Halvårsrapport

Børsmeddelelse nr. 12.2017, Delårsrapport 1. halvår 2017

Investeringsforeningen SmallCap Danmarks bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt foreningens delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2017, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • I 1. halvår 2017 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et resultat på 11,7 mio. kr. Resultatet svarer til et afkast på 10,0%. OMXCXC20-indekset, som er foreningens benchmark, steg 11,1% i 1. halvår 2017.  Foreningen underperformede således sit benchmark med 1,1%-point.
  • I 2. kvartal 2017 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et resultat på 5,1 mio. kr. Resultatet svarer til et afkast på 4,1%. OMXCXC20 indekset steg 4,4%.  Foreningen underperformede således benchmark med 0,3%-point.
  • De 5 største bidragsydere til resultatet i 1. halvår var Brdr. Hartmann (2,0 mio. kr.), Vitrolife (1,5 mio. kr.), Ossur (1,2 mio. kr.), FLSmidth (1,2 mio. kr.) og DSV (1,2 mio. kr.). De største negative bidrag kom fra Pandora (-1,9 mio. kr.), Liqtech (-0,8 mio. kr.) og cBrain (-0,7 mio. kr.).
  • Medlemmernes formue pr. 30. juni 2017 var 127,5 mio. kr. Det svarer til en indre værdi på 14.217 kr. pr. investeringsbevis.
  • Forventningerne til 2017 er uændrede. Aktiemarkederne har været inde i en positiv udvikling i en meget lang periode. Der vil naturligt være en bekymring for en korrektion efter en så langvarig periode med positive afkast. Inflationen er dog fortsat meget lav, hvilket giver forventning om en stille og rolig stramning af pengepolitikken, der ikke for alvor bremser virksomhedernes positive indtjeningsudvikling. Det synes derfor fortsat fornuftigt med en betydelig eksponering i aktier. Vi vurderer fortsat, at small og midcap aktierne har det største potentiale, da disse selskaber typisk får størst glæde af et økonomisk opsving.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SmallCap Danmark

 

Niels Roth Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen Direktør

 

 


IF_12_2017_Delårsrapport2Q17_170717.pdf