Publicēts: 2017-07-13 14:38:47 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze": Akcionāru sapulcē plānots pieņemt reorganizācijas lēmumu

Latvijas Gāzes valde sasauc un paziņo, ka ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017.gada 15.augustā Latvijas Gāzes telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 11:00. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 10.30.

Akcionāru sapulcē plānots pieņemt uzņēmuma reorganizācijas lēmumu. Saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām un attiecīgajiem grozījumiem Enerģētikas likumā 2016. gada 11. februārī, Latvijas Gāzei līdz 2018. gada 1. janvārim ir jānodala dabasgāzes tirdzniecība un sadale. Atšķirībā no pārvades un uzglabāšanas nodalīšanas, kas tika veikta 2016. gadā, izveidojot akciju sabiedrību "Conexus Baltic Grid", sadales un tirdzniecības nodalīšanā nav jāveic īpašumtiesību nodalīšana. Līdz ar to nodalāmais uzņēmums var būt meitasuzņēmums.

Sākotnējais lēmums par uzņēmuma sadalīšanas modeli tika pieņemts 2017. gada 16. jūnija akcionāru sapulcē, kurā akcionāri atbalstīja sadales pakalpojumu sniedzēja nodalīšanu no tirdzniecības, izveidojot meitasuzņēmumu. Līdz ar to, ja 15. augusta akcionāru sapulcē tiks pieņemts pozitīvs lēmums, sadales uzņēmumam būs viens akcionārs - Latvijas Gāze, un visi Latvijas Gāzes akcionāri kļūs par koncerna īpašniekiem.

Pozitīvam balsojumam nepieciešama trīs ceturtdaļu akcionāru klātbūtne un 85% klātesošo akcionāru balsojums "par". Akcionāri, kas nepiedalīsies sapulcē, pozitīva lēmuma gadījumā joprojām saglabās savā īpašumā Latvijas Gāzes akcijas un attiecīgi arī koncerna ietvaros sadales operatoru.

Sadales operators būs akciju sabiedrība "Gaso".

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017_Revidenta_atzinums_par_mantas_pietiekamibu.pdf
2014_Finansu_parskats.pdf
2017_Revidenta_atzinums_par_sadalisanas_lemumu.pdf
2017.08.15_Pazinojums.pdf
2017_Mantas_sadales_akts.pdf
2017_Reorganizacijas_prospekts.pdf
2017_Sadalisanas_lemums.pdf
2016_Finansu_parskats.pdf
2017.08.15_Lemumu_projekti.pdf
2015_Finansu_parskats.pdf