Paskelbta: 2017-06-30 12:11:47 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys

Elektrėnai, Lietuva, 2017-06-30 12:11 CEST -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovė skelbia 2017 metų 5 mėnesių preliminarius finansinius duomenis:

  2017 m. 5 mėnesiai 2016 m. 5 mėnesiai Pokytis
Pardavimo pajamos 52,3 mln. Eur 53,3 mln. Eur -1,8%
EBITDA 23,0 mln. Eur 16,3 mln. Eur +40,9%

 

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

  2017 m. 5 mėnesiai 2016 m. 5 mėnesiai Pokytis
Elektrėnų kompleksas 53,3 GWh 77,5 GWh -31,2%
Kruonio HAE 177,4 GWh 215,6 GWh -17,7%
Kauno A. Brazausko HE 219,5 GWh 185,8 GWh +18,1%

 

2017 m. 5 mėnesių rezultatus lėmusios priežastys per gegužės mėn. iš esmės nepakito ir liko tos pačios, kaip 4 mėnesių: pardavimo pajamų mažėjimą dėl reikšmingai sumažėjusios elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse iš dalies kompensavo didesnė generacija Kauno Algirdo Brazausko elektrinėje. EBITDA augimas labiausiai susijęs su tuo, kad 2017 m. Bendrovės reguliuojamos veiklos pajamos nebėra mažinamos dėl komercinės gamybos pelno sureguliavimo bei 2010-2012 m. veiklos patikrinimo.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt