Publicēts: 2017-06-27 15:34:37 CEST
Siguldas CMAS
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Siguldas CMAS, AS, izmaiņas padomes sastāvā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir atteicis ieraksta par AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” padomē 21.04.2017. ievēlētās Baibas Mecauces iecelšanu padomes locekļa amatā izdarīšanu komercreģistrā, jo viņa, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu, ir iekļauta riska personu sarakstā. Padome turpina darbu četru padomes locekļu sastāvā. Sabiedrība plāno veikt padomes pārvēlēšanu kārtējās akcionāru sapulces laikā.

         Valda Mālniece
         Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle
         Tālrunis: 67972040
         E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv