Paskelbta: 2017-05-31 09:00:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

Pranešimas apie 2016–2017 finansinių metų 9 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2017-05-31 09:00 CEST -- AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

 

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2016–2017 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2016–2017 finansinių metų 9 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393


LNA_9_men_2016_2017_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos pranesimas.pdf
LNA_2016-2017_IFRS_9 men_LT.pdf