Publicēts: 2017-05-30 15:31:00 CEST
Latvijas Gāze
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "Latvijas Gāze": Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2017. gada pirmo ceturksni

Latvijas Gāze publicē savus pirmos starpperiodu pārskatus, darbojoties kā integrēts dabasgāzes sadales sistēmas operators un dabasgāzes tirgotājs.

2017. gada pirmajā ceturksnī Latvijas Gāze, saglabājot tirdzniecības apjomu iepriekšējā gada līmenī, Latvijā un kaimiņvalstīs ir pārdevusi 510 milj. m3 dabasgāzes.  Latvijas Gāzes neto apgrozījums pirmajos trīs mēnešos bija 123,2 milj. EUR, neto peļņa 12,2 milj. EUR. Salīdzinot ar attiecīgo laika periodu gadu iepriekš, apgrozījums krities par 8%, kas skaidrojams ar zemāku dabasgāzes cenu 2017. gadā.

Gada pirmajos mēnešos aktīvi norisinājās gatavošanās Latvijas dabasgāzes tirgus atvēršanai, informējot klientus par gaidāmajām pārmaiņām un Latvijas Gāzes sagatavotajiem piedāvājumiem.

Papildus, lai izpildītu Enerģētikas likuma prasības, pirmajā ceturksnī tika uzsākts dabasgāzes sadales sistēmas operatora un dabasgāzes tirgotāja nodalīšanas process, kuru plānots pabeigt līdz 2018. gada 1. janvārim.

Latvijas Gāzes nerevidētos saīsinātos finanšu pārskatus par 2017. gada pirmo pusgadu plānots publicēt 2017. gada 29. augustā.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017_3_menesi.pdf