Avaldatud: 2017-05-19 16:00:00 CEST
Silvano Fashion Group
Muudatused emitendi oma aktsiate osakaalus

Aktsiate tagasiostu tehingud

Tallinn, 2017-05-19 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Perioodil 15.05.2017 - 19.05.2017 on toimunud järgmised aktsiate tagasiostu tehingud:   

Tallinna Väärtpaberibörs: 

Kuupäev Tagasiostetud aktsiate kogus   Keskmine hind aktsia kohta   Maksumus kokku
      EUR   EUR
15.05.17 2 725   2.7000   7 357.50
16.05.17 3 560   2.6900   9 576.40
17.05.17 4 316   2.5200   10 876.32
18.05.17 0   0   0
19.05.17 0   0   0
Kokku perioodi jooksul: 10 601   2.6234   27 810.22
           

Kokku kumulatiivselt tagasiostuprogrammi raames alates 30.06.2016:

Tagasiostetud aktsiate kogus Keskmine hind aktsia kohta (eurodes) Maksumus kokku (eurodes)
1 000 000 2.5199 2 519 946.93
     

Peale nimetatud ostutehinguid moodustab AS Silvano Fashion Group aktsionäride korralise koosoleku poolt 29.06.2016 kinnitatud tagasiostuprogrammi raames tagasi ostetud aktsiate koguarv 1 000 000 aktsiat. Aktsiate omandamisele kulutati 2 519 946.93 eurot, mis moodustab 2.5199 Eurot ühe omandatud aktsia kohta.  

Oma aktsiate tagasiostuprogramm viiakse läbi kooskõlas toimunud 29.juunil 2016.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega ja 8. märtsi 2016. aasta määrusega (EL) nr 2016/1052 millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tagasiostuprogrammide ja stabiliseerimismeetmete suhtes kohaldatavaid tingimusi. Aktsiate tagasiostu täideviijaks ja korraldajaks on AS SEB Pank, kes teostab aktsiate tagasiostu AS-i Silvano Fashion Group nimel. Programmi täideviimisel on AS SEB Pank kauplemisotsuste tegemisel iseseisev, järgides kehtivaid tingimusi ning piiranguid, ilma et AS Silvano Fashion Group saaks mõjutada aktsiate ostutehingute aega.  

Jarek Särgava
Juhatuse liige
Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
E-post: info@silvanofashion.com