Publicēts: 2017-05-02 08:28:44 CEST
AgroCredit Latvia
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

SIA AgroCredit Latvia Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2016.gadā

Mārupe, Latvia, 2017-05-02 08:28 CEST -- SIA AgroCredit Latvia publicē Paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2016.gadā.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         Tel. 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


Pazinojums par korporativo parvaldibu.pdf