Paskelbta: 2017-04-28 08:40:32 CEST
UTIB „INVL Technology“
Pranešimas apie esminį įvykį

Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė

Vilnius, Lietuva, 2017-04-28 08:40 CEST -- Atsižvelgiant į SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų XI skyrių „Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2017 m. kovo 31 d. yra 19 259 953,53 eurų arba 1,5819 euro akcijai.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Kazimieras Tonkūnas
         UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
         El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt