Paskelbta: 2017-04-26 07:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

2017 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį
2017 m. kovo 31 dieną.

Pirmasis „Telia Lietuva“ ketvirtis

2017 m. pirmasis ketvirtis:
- Bendros pajamos sudarė 85,3 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. pirmojo ketvirčio pajamomis –
82,5 mln. eurų, padidėjo 3,3 procento.

- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2016 m. pirmojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, buvo beveik tokia pati (tik 0,1 proc. mažesnė) ir siekė 29,2 mln. eurų.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 2,4 mln. eurų (prieš metus buvo neigiami ir sudarė 385 tūkst. eurų). 

Vadovybės komentaras:
2017 m. vasario 1 d. prie Bendrovės prijungus „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“ bei pakeitus pavadinimą, „Telia Lietuva“ pradėjo veikti kaip viena bendrovė, siūlanti platų fiksuotojo ir mobiliojo ryšio, papildytų IT kompetencija, paslaugų spektrą iš vienų rankų. 

„Telia Lietuva“ startavo pristatydama naujus pasiūlymus savo klientams: plačiajuosčio interneto per šviesolaidinę prieigą sparta padidinta iki 1 Gb/s ir pasiūlyta unikali hibridinio tipo interneto paslauga, apjungianti geriausias varinės plačiajuosčio ryšio prieigos ir 4G mobiliojo interneto savybes. 

Verslui pristatyta „Telia Cloud“ debesų kompiuterijos paslauga yra viena pirmųjų Šiaurės šalių regione, sukurta „OpenStack“ platformos pagrindu. 

Bendrovė toliau investavo į 4G ir šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą. Bendros 2017 m. pirmojo ketvirčio ilgalaikės investicijos buvo 12,9 mln. eurų (prieš metus – 10,7 mln. eurų). 

Remiantis naujausiais RRT duomenimis, „Telia Lietuva“ 4G ryšys padengė 99 proc. gyvenamos Lietuvos teritorijos ir išlieka sparčiausias šalyje, skaičiuojant spartos vidurkį. 

Per metus Bendrovės naujų klientų skaičius toliau didėjo:
- Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 13,8 proc. – iki 195 tūkst.,
- Šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 8,6 proc. – iki 251 tūkst.,
- Reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 7,1 proc. – iki 1055 tūkstančių. 

Klientų skaičiaus didėjimas ir parduodamos įrangos paklausa (per metus pardavimas padidėjo 18,5 proc.) lėmė tai, kad bendros pajamos padidėjo 3,3 proc.:
- Pajamos iš TV paslaugų padidėjo 13,6 proc.,
- Pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 6,5 proc.,
- Pajamos iš plačiajuosčio interneto paslaugų padidėjo 4,1 procento. 

Didesnės bendros pajamos, nepaisant dėl prekės ženklo keitimo padidėjusių veiklos sąnaudų, lėmė tokią pat kaip prieš metus 2017 m. pirmojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų. EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, palyginti su 2016 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, 2017 m. pirmąjį ketvirtį buvo 2,2 proc. didesnė. Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį bendros veiklos sąnaudos, susijusios su Bendrovės prekės ženklo keitimu, sudarė 1,5 mln. eurų. 

Kontaktų centrus valdanti Bendrovės dukterinė įmonė „Lintel“, pakeitusi pavadinimą į Telia Customer Service LT, atsisakė išorinių klientų aptarnavimo ir visą dėmesį skiria „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimui. 

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė grąžino pirmą (30 mln. eurų) ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos, kuri buvo paimta finansuoti „Omnitel“ įsigijimą, dalį. 

Bendrovės valdyba iškėlė tikslą – Bendrovės grynosios skolos ir EBITDA santykis neturi viršyti 1,5, o dividendams skirti iki 80 proc. laisvųjų pinigų srauto. Remdamasi tuo, valdyba siūlo akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2017 m. balandžio 27 d., padidinti dividendų išmoką: už 2016 m. vienai akcijai skirti 0,03 euro dividendų (dividendai už 2015 m. siekė 0,01 euro vienai akcijai). 

 

PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB
konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 dieną.
- Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2017 m. 3 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.

 

         Darius Džiaugys,
         Ryšių su investuotojais vadovas,
         tel. (8 5) 236 7878


2017_3_menesiu_rezultatai.pdf
2017_3_menesiu_Telia_Lietuva_IFRS_ataskaita.pdf