Publicēts: 2017-04-25 11:41:18 CEST
Latvijas Gāze
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "Latvijas Gāze": Paziņojums par atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem

Informējam, ka 2017. gada 29. martā stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas Nacionālās drošības likumā, kā rezultātā AS "Latvijas Gāze" kā sadales sistēmas operators atbilst nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusam.

Saskaņā ar likuma prasībām akcionāriem, akciju pircējiem un netiešas līdzdalības ieguvējiem būs jāsaņem Ministru kabineta atļauja līdzdalības iegūšanai, ja tā sasniegs 10%, vai patiesā labuma guvēja nomaiņai, ja līdzdalība sasniedz 25%, (vairāk skatiet pielikumu - Uzziņas materiāls par Nacionālās drošības likuma prasībām).

Akcionāriem, kuriem akcijas bija īpašumā pirms likuma stāšanās spēkā, šāda atļauja nav jāsaņem, ja vien stāvoklis nemainās (netiek iegūta būtiska līdzdalība, izšķiroša ietekme vai nemainās patiesā labuma guvēji).

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


Uzzinas_materials_NDL.pdf