Offentliggjort: 2017-04-18 09:11:17 CEST
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 23.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 2. januar 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 30. juni 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,5% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 2.2017 af d. 2. januar 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 2. januar 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.10-april-2017                  35.099                    75,03               2.633.471  
71: 10-april-2017                       139                    79,50                    11.051  
72: 11-april-2017                       172                    79,50                    13.674  
73: 12-april-2017                       226                    79,50                    17.967  
74: 13-april-2017                         -                           -                            -    
75: 14-april-2017                         -                           -                            -    
Akkumuleret under programmet 35.636                             75,0972 2.676.162,06  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 286.937 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 6,96% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 15.000.000 dog maksimalt 225.000 stk. aktier under programmet.

 

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


AS_23_2017_Aktietilbagekøb_180417.pdf
SCD.xlsx