Offentliggjort: 2017-04-03 10:10:13 CEST
Small Cap Danmark A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Børsmeddelelse nr. 21.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 2. januar 2017 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 30. juni 2017. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,5% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 2.2017 af d. 2. januar 2017.

Siden programmets iværksættelse d. 2. januar 2017 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.27-marts-2017                  33.466                    74,88               2.506.088  
61: 27-marts-2017                       234                    77,00                    18.018  
62: 28-marts-2017                         -                           -                            -    
63: 29-marts-2017                       199                    77,50                    15.423  
64: 30-marts-2017                       184                    78,00                    14.352  
65: 31-marts-2017                       192                    78,50                    15.072  
Akkumuleret under programmet                  34.275                    74,95               2.568.952  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 285.576 stk. SmallCap Danmark A/S -  
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 6,92% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 12.431.048 dog maksimalt 190.725 stk. aktier under programmet.

   

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

 

Christian Reinholdt  
Direktør  

 


AS_21_2017_Aktietilbagekøb_030417.pdf
SCD.XLSX