Avaldatud: 2017-04-03 07:00:00 CEST
Merko Ehitus
Majandusaasta aruanne

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 ja kasumi jaotamise ettepanek

Tallinn, Eesti, 2017-04-03 07:00 CEST --  

 

ASi Merko Ehitus nõukogu kiitis 31. märtsil 2017 toimunud koosolekul heaks juhatuse poolt koostatud ASi Merko Ehitus 2016. aasta majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja kasumi jaotamise ettepaneku saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

2016. aasta finantstulemused ei ole võrreldes 9. veebruaril 2017 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud. ASi Merko Ehitus 2016. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 252,0 miljonit eurot ning puhaskasum 6,1 miljonit eurot.

ASi Merko Ehitus juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja kokku 7,3 miljonit eurot, mis on 0,41 eurot ühe aktsia kohta. Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 107,5 miljonit eurot.

ASi Merko Ehitus auditeeritud 2016. aasta majandusaasta aruanne on kättesaadav NASDAQ Tallinn ja ASi Merko Ehitus koduleheküljel group.merko.ee.

 

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
andres.trink@merko.ee

 

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba, Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksus koos kinnisvara omavate äriühingutega. 2016. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 797 inimesele ning ettevõtte 2016. aasta müügitulu oli 252 miljonit eurot.


2016 Merko Ehitus aastaaruanne.pdf