Published: 2017-03-29 19:25:18 CEST

Eik fasteignafélag hf.: Niðurstöður aðalfundar Eikar fasteignafélags hf.

Aðalfundur Eikar fasteignafélags hf. var haldinn miðvikudaginn 29. mars 2017 á 19. hæð í Turninum, Smáratorgi 3.

Tillögur stjórnar sem lágu fyrir fundinn má finna á www.eik.is/fjarfestar/hluthafar

1.       Ársreikningur

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2016.

2.       Ráðstöfun hagnaðar félagins á rekstrarárinu 2016

Aðalfundur samþykkti tillögur stjórnar um að greiða út 930.000.000 kr. í arð. Arðsákvörðunardagur er 29. mars 2017 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 31. mars 2017 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er því 30. mars 2017 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur er 27. apríl 2017.

3.       Starfskjarastefna félagsins

Aðalfundur samþykkti breytingar á starfskjarastefnu félagsins, með breytingatillögum sem komu fram á fundinum.

4.       Samþykktir félagsins

Aðalfundur samþykkti breytingar á samþykktum félagsins, eins og þær voru lagðar fyrir fundinn.

5.       Kjör stjórnar og ákvörðun um þóknun til stjórnar fyrir störf þeirra fyrir komandi starfsár

Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins:

-          Agla Elísabet Hendriksdóttir

-          Arna Harðardóttir

-          Eyjólfur Árni Rafnsson

-          Frosti Bergsson

-          Guðrún Bergsteinsdóttir

Aðalfundur samþykkti að stjórnar og nefndarlaun verði:

Laun hvers stjórnarmanns nemi  3000.000 kr. á mánuði og stjórnarformaður fái greidd tvöföld laun eða 600.000 kr. á mánuði.

Laun nefndarmanna í starfskjaranefnd verði 240.000 kr. á ári og laun formanns starfskjaranefndar verði 360.000 kr. á ári.

Laun nefndarmanna endurskoðunarnefndar verði 19.800 kr. auk vsk. fyrir hvern unninn tíma og að formaður nefndarinnar fái 24.000 kr. auk vsk. fyrir hvern unninn tíma en þó skal aldrei greiða nefndarmönnum endurskoðunarnefndar á ársgrundvelli meira en sem nemur 20 tímum á hvern nefndarmann.

6.       Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags

Aðalfundur samþykkti að KPMG ehf. yrði endurkjörið endurskoðunarfélag Eikar fasteignafélags hf.

7.       Önnur mál sem löglega eru fram borin

Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum og var honum slitið kl 17:00.